De Grønnes barnegaranti

Vi vil jobbe for at:

 • Alle barn fra lavinntektsfamilier har gratis SFO/AKS/IFO
 • Alle 3-, 4- og 5-åringer fortsatt får gratis kjernetid
 • Barnetrygd ikke inkluderes når inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal beregnes
 • Kommunen etablerer samarbeid med flere bedrifter som tar i mot folk tilbake i arbeid fra sosialhjelp
 • Lavinntektsfamilier får ekstra tilskudd i sosialstønad til dekning av internett i egen bolig
 • Alle innvandrere får gratis språkopplæring, i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Kommunen innfører flere tiltak som hjelper flyktninger med høyere utdanning til å få relevant jobb
 • Kommunen innfører flere og videreutvikler eksisterende tiltak for kvalifisering til arbeidslivet for de som står utenfor
 • Kommunen etablerer en byttesentral/-depot i samarbeid med private aktører hvor utstyr til gjenbruk kan deponeres, byttes, kjøpes og selges – for eksempel i tilknytning til aktiviteten på Lindum
 • Etablerer delestasjon i hver kommunedel
 • Ulike tiltak og ordninger, organisasjoner og strukturer rettet mot barn og unge blir sett i sammenheng, og gitt gode vilkår fra kommunen og oppleve godvilje, for å kunne opprettholde gode tilbud som gir alle barn og unge like muligheter til å uttrykke seg