De Grønnes klimagaranti

Vi vil jobbe for at:

  • Drammen får et kommunalt klimabudsjett og en klimaplan hvor reduksjon i klimagassutslipp er i samsvar med anbefalingene til FNs klimapanel
  • Drammen får 1 000 tak med solceller innen 2023, og alle nye kommunale bygg blir plussbygg (lager mer energi enn de forbruker)
  • Alle byggeprosjekter i kommunal regi er fossilfrie innen 2021 og utslippsfrie innen 2024
  • Drammen kommune får en utslippsfri kommunal bilpark innen 2023
  • Drammen får minst 100 nye ladestasjoner for elbil hvert år de neste fire årene
  • Drammen får en sykkelandel på 20% – Norges høyeste – gjennom en målrettet satsning på myke trafikanter