Fotocredit:

Grønn budsjettseier!

Det blir et nytt grønnblått budsjett for Drammen i 2019! Les om våre viktigste seire her.

27. november, 2018

Etter lange forhandlinger kunne jubelen slippes løs – MDG er med på nok et budsjettforlik i Drammen, noe som betyr masse flott grønn politikk også i 2019 i kommunen vår! Til å være representert i bystyret for første gang, og til å ikke være en del av posisjonen i utgangspunktet, er vi rimelig fornøyde med å danne budsjettflertall to av fire år i perioden.

Vi gikk til forhandlingene med mange spennende, grønne forslag, og er glad for at vi endte opp med nesten 50% gjennomslag blant våre ønsker. Dette er våre seire:

Gratis handlebuss til sentrum!
Det settes av kr. 3 mill. i 2019 til en prøveordning for de som reiser til sentrum for å handle. Ordningen skal gjelde torsdager og lørdager. Det innledes et samarbeid med Brakar for å finne en enkel og funksjonell ordning. Ordningen evalueres når den har vært virksom i ett år.
Rewilding!
Det settes av kr. 1 mill. i 2019 til rewilding som en satsning på reetablering av biotoper i skog og langs lukkede og åpne vassdrag. Dette skal skje på eksisterende kommunale tomter i byen og skogen. Les reportasje og kronikk fra Dagsavisen Fremtiden 11. desember om dette ved å klikke her og her
Flere jordmødre!
Vi er bekymret for utfordringene når det gjelder antall jordmødre i Drammen. Pr. i dag har kommunen 2,8 årsverk. Det avsettes kr. 1.6 mill. til nye stilling(er) pr. år i perioden. Kommunen bør også søke Helsedirektoratet om prosjektmidler til ytterligere stillinger for å tilstrebe full dekning.
Redd Friluftsmuseet!
Det settes av kr. 2 mill. i 2019 til strakstiltak for akutt reparasjon av forfall ved Friluftsmuseet på Bragernesåsen. Bidraget øremerkes og kan ikke utbetales til Drammen Museum før arbeidet er igangsatt. Det inngås dialog med Drammen Museum om prioritering og praktisk utførelse av arbeidet.
Tre millioner til kultur!
Programområdet «Kultur» styrkes med kr. 3 mill. pr. år i perioden utover rådmannens forslag. Hensikten er å gjennomføre vedtatt Kulturplan.
Ladepunkter i boligsoneparkeringsområder!
Det settes av kr. 2 mill. i 2019 til ladepunkter innenfor boligsoneparkeringsområdene. Det etableres ladepunkter med reserverte plasser for elbiler innenfor disse områdene. En betalingsordning for forbruk av strøm og drift av anleggene kan utarbeides i samarbeid med privat aktør eller i regi av Drammen kommune.
Re-etablering av skolehager!
Rådmannen bes se på muligheten for å reetablere skolehager, der hvor det er mulig, innenfor eksisterende skoletomter i Drammen-skolen. Der det ikke er tilgjengelig dyrkbar jord kan en skolehage bestå av for eksempel pallekarmer fylt med jord.
Åpning av flere sentrumsgater!
Vurdere åpning av flere gater for økt bokvalitet, lek og sentrumstrivsel. Åpningen av vestenden av Tollbugata i 2018 var en ubetinget suksess, og prosjektet bør gjentas med en omdefinering av gater fra trafikkareal til oppholdsareal.
Utskiftning av vedovner
Det settes av kr. 1 mill. pr. år i perioden til en støtteordning for innbyggere som ønsker å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende vedovner, varmepumper, pelletsovner eller liknende. Vilkårene i ordningen skal være som skissert i rådmannens innstilling formann- skapssak 0171/18.