Fotocredit: Unsplash

I Drammen håndhilser vi på hverandre

I Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune håndhilser vi på hverandre. Ferdig snakka.

9. august, 2018

Det har de siste dagene vært en større debatt rundt oppslaget om at en vikar ved en skole i Oslo fikk avsluttet sitt vikariat fordi han ikke ville håndhilse på kvinner av religiøse årsaker.

Noen, blant annet likestillings- og inkluderingsombud Hanne Bjurstrøm, mener at det finnes andre måter å hilse på og at dette ikke nødvendigvis er grunnlag for å ikke kunne jobbe i det offentlige.

Byrådslederen i Oslo er klokkeklar på at «Det å ikke ville håndhilse av religiøse grunner synes jeg ikke skal være tilfelle i Oslo kommune» mens andre, deriblant kvinnekomiteen i Islamsk Råd Norge, maner til toleranse.

Vi i Miljøpartiet de Grønne Drammen, Nedre Eiker og Svelvik mener at det riktige er å være kompromissløse i denne saken. Det offentlige kan eller skal ikke være en arena for diskriminering av kjønn, ei heller av religiøse årsaker. Kan du som mann ikke ta en kvinne i hånda, så kan du heller ikke jobbe i det offentlige. Ferdig snakka. Vi håper private arbeidsplasser, organisasjoner og andre arenaer i samfunnet også deler denne holdningen.