Fotocredit: Tore Sandberg / Drammens Tidende

MDG med løsning på skolestriden

Åskollen eller Marienlyst – eller begge deler?

26. oktober, 2018

Det har vært harde fronter og følelsesladde diskusjoner om Drammen skal prioritere å bygge ny ungdomsskole på Åskollen, eller bygge ut den eksisterende på Marienlyst. Det er tungtveiende argumenter for begge deler og å utsette/droppe forslagene ville fått store konsekvenser på hver sine måter.
Derfor har vi kommet med forslaget om å gjøre begge deler. Det innebærer at vi ønsker at Marienlyst prioriteres utbygd først, men til en lavere pris enn det rådmannen foreslår (som følge av lavere elevtall som følge av ny skole på Åskollen), og samtidig prioritere igangsettelse av ungdomsskole på Åskollen.
Marienlyst vil med vårt ønske stå ferdig utbygd et sted i overgangen 2020/2021, mens Åskollen vil ligge fire-fem-år fram i tid.
Det er samtidig et krav fra oss om at den nye skolen plasseres rett inntil eksisterende skole – enten som en 1-10-skole eller en ren ungdomsskole – ikke langt ute på et jorde.
Vi ønsker i tillegg å se på å endre skolekretsene slik at noen av elevene som sokner til Brandengen skole i dag flyttes til Åskollen. Dette vil både lette trykket på Brandengen, og samtidig skape et mer flerkulturelt miljø på Åskollen.
Vårt forslag kommer nok til å koste noe mer enn hva rådmannen foreslår, men nå er det på tide å gjøre grep som sikrer oss flere år fram i tid – og unngå enda en brannslukking om få år.