Fotocredit:

Toppkandidater og nytt styre valgt!

24. november valgte vi nytt styre i lokallaget og de seks øverste kandidatene til kommunevalget i 2019!

27. november, 2018

Det var stappfullt i partilokalet da det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i MDG Drammen, Nedre Eiker og Svelvik lørdag 24. november 2018. På agendaen sto valg av nytt styre i lokallaget, valg av de seks øverste kandidatene til valg-lista, samt debatt om foreløpig utkast til arbeidsprogram for 2019-2023.

Styrevalg

Etter tre varslede og udramatiske benkeforslag, som alle fikk enstemmig flertall, var et nytt styre valgt. Det består nå av følgende:

Faste medlemmer: Thorbjørn Faber Geirbo (leder), Rose Jahanfarah, Herman Ekle Lund, Anne Torhild Hetland, Ivar Hølaas, Heidi Biseth.

Varamedlemmer (nummerert): 1. Anita Jervidal, 2. Tom Gundersen, 3. Peter Alfonsius Brekke.

Nominasjonsvalg

Nominasjonskomiteens innstilling ble tatt til følge og vedtatt uten benkeforslag. Etter en kort debatt valgte møtet også å holde på to forhåndskumulerte kandidater. Topp 6 ser derfor slik ut:

  1. Ståle Sørensen (forhåndskumulert)
  2. Rose Jahanfarah (forhåndskumulert)
  3. Silje Marie Breivik
  4. Herman Ekle Lund
  5. Sonia Toematagi Dahl
  6. Carl Emil Vogt

Program-debatt

Siste del av møtet gikk til presentasjon av foreløpig utkast til program, ved programkomiteen, samt debatt om innholdet. Programkomiteen tar med seg innspillene og sender ut nytt utkast innen kort tid, og vil i tillegg kalle inn til detaljerte temamøter på ulike temaer gjennom vinteren.