Fotocredit:

Taxiparken blir helelektrisk / nullutslipp!

Alle drosjer i Drammen blir helelektriske eller nullutslipp, etter forslag fra MDG i Buskerud!

13. desember, 2018

Det skjer etter et historisk vedtak i fylkestinget – etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne i Buskerud.

– Dette er først og fremst en seier for klimaet og bymiljøet. Drosjer på tomgang og i trafikk er et vesentlig bidrag til lokal luftforurensing i Drammen. Det vil nå bli bedre luft for alle, og et bedre arbeidsmiljø for drosjesjåfører, sier MDGs Ståle Sørensen.

Sørensen og Hanne Lisa Matt har fått flertallet i Buskerud med seg på at alle drosjer i fylket skal bli utslippsfrie innen 2023. Arbeidet og omstillingen starter nå. Forslaget inngår i 2019-budsjettet, som er et samarbeid mellom flertallspartiene Ap, Sp, MDG, SV og Venstre.

– Hvis man ser på det økonomiske regnestykket for næringen, er det litt usikkert de første årene. Elbiler er forholdsvis billige grunnet momsfritaket, men drosjenæringen har momsfritak uansett. Så en elbil vil være en ekstra kostnad ved innkjøp. Men hvis man regner med lavere driftsutgifter, blir ikke dette så hakkende gærent. Om vi legger godt til rette med ladeinfrastruktur betyr dette et nullsumspill for næringa på kort sikt, en mulig besparelse på lengre sikt, mener Ståle Sørensen.

Vi i De Grønne forventer et tett samarbeid mellom næringen, kommunen og fylket for å sørge for at innfasingen av nullutslippsdrosjer skjer mest mulig smertefritt for næringen og raskest mulig for Drammens befolkning. Ladestasjoner og annen infrastruktur må komme på plass så fort som mulig. Dette er ikke et ansvar som kan falle på næringen alene. Her må både kommune og fylkeskommune bidra praktisk og økonomisk.

– I prinsippet legger vi bedre til rette for noe som uansett kommer. Alle rapportene og utredningene sier at næringen er klar. Å ikke ta steget nå, ville betydd at vi ville hengt etter, sier Hanne Lisa Matt, fylkestingsrepresentant for MDG.