Fotocredit:

Vi gir alle barn skolehager i julegave!

Nå skal barna i Drammen få skolehagene tilbake!

2. desember, 2018

Budsjettvedtak, verbalpunkt:

Rådmannen bes se på muligheten for å reetablere skolehager, der hvor det er mulig, innenfor eksisterende skoletomter i Drammen-skolen. Der det ikke er tilgjengelig dyrkbar jord kan en skolehage bestå av for eksempel pallekarmer fylt med jord.

I dagens Drammensskole er skolehager nesten et ukjent begrep. Men på nesten hele 1900-tallet var skolehager et viktig innslag på skolene i kommunen vår. Det ble i mange år regnet som helt naturlig at elevene skulle lære om hvordan man dyrker frukt og grønnsaker og driver sin egen hage. Les en flott artikkel på Drammen Kommunes hjemmesider her om skolehagenes historie i Drammen.

Dette ønsker vi å ta tilbake!

Derfor er det veldig hyggelig at budsjettkameratene våre gjorde dette vedtaket og setter første spadetaket i arbeidet med å gi skolebarna grønnere fingre og en tilværelse litt nærmere naturen.

Les om alle 2019-budsjettseirene våre her!

Vil du bli med på å farge Drammen grønnere?