Fotocredit:

Vi gir deg ladepunkter i julegave!

Nå blir det endelig mulig å ha elbil i boligsoneparkeringsområdene!

2. desember, 2018

Budsjettvedtak:

Det settes av kr. 2 mill. i 2019 til ladepunkter innenfor boligsoneparkeringsområdene. Det etableres ladepunkter med reserverte plasser for elbiler innenfor disse områdene. En betalingsordning for forbruk av strøm og drift av anleggene kan utarbeides i samarbeid med privat aktør eller i regi av Drammen kommune.

Det er mange som vil bytte til elbil, men det er praktisk vanskelig dersom det ikke er mulig å lade raskt og effektivt der du bor. Derfor var det en stor seier for miljøet da vi fikk med budsjettkameratene på å bygge ladepunkter for to millioner i 2019. Dette vil gi minst 65 ladepunkter og det er en flott start på gradvis bedre tilrettelegging for at alle skal ha muligheten til å kjøre grønt!

Vi hadde som program-mål for denne perioden å «etablere 100 nye ladestasjoner for elbil sentralt i byen de neste fire årene.» Det er godt å se at vi knuser dette med god margin – og at vi dermed kan skru opp ambisjonene med god samvittighet neste periode!

Les om alle 2019-budsjettseirene våre her!

Vil du bli med på å farge Drammen grønnere?