Fotocredit:

Vi gir Drammen flere jordmødre i julegave!

To nye kommunale jordmødre i Drammen kommune – og snart full dekning!

2. desember, 2018

Budsjettvedtak:

Vi er bekymret for utfordringene når det gjelder antall jordmødre i Drammen. Pr. i dag har kommunen 2,8 årsverk. Det avsettes kr. 1.6 mill. til nye stilling(er) pr. år i perioden. Kommunen bør også søke Helsedirektoratet om prosjektmidler til ytterligere stillinger for å tilstrebe full dekning.

Kvinnehelseaktivister fra mange ulike forbund, foreninger og organisasjoner har lenge ropt varsko over at det er alt for få kommunale jordmødre i Drammen. Tall fra Oslo tilsier at det bør være 1 jordmor per 100 gravide i kommunen, men siden det ikke er et etablert normtall så har dessverre Drammen valgt å henge igjen og basert seg på prosjektmidler for å nesten ha stor nok kapasitet. I verste fall kunne vi hatt 2,8 jordmor-årsverk i 2019 – av et behov på 8.

Med denne fantastiske budsjettseieren vil vi ha MINST 6,7 stillinger (inkl prosjektmidler fra Helsedirektoratet) – med rom for FULL dekning dersom kommunen klarer å søke inn enda mer prosjektmidler. Vi roper hurra – og lover å ta kampen videre for å sikre at Drammen får 100% jordmordekning!

Les hurrareportasjen fra da vedtaket ble offentlig her!

Les om alle 2019-budsjettseirene våre her!

Vil du bli med på å farge Drammen grønnere?