Fotocredit:

Vi gir Friluftsmuseet et millionløft i julegave!

Vi redder Friluftsmuseet!

3. desember, 2018

Budsjettvedtak:

Det settes av kr. 2 mill. i 2019 til strakstiltak for akutt reparasjon av forfall ved Friluftsmuseet på Bragernesåsen. Bidraget øremerkes og kan ikke utbetales til Drammen Museum før arbeidet er igangsatt. Det inngås dialog med Drammen Museum om prioritering og praktisk utførelse av arbeidet.

Phew! Dette var på høy tid. Friluftsmuseet er noe av det flotteste og mest unike Drammen har, og en turistattraksjon som burde benyttes mer aktivt i markedsførignen av byen (les gjerne kronikken vi skrev om dette for litt siden ved å trykke her). Da er det en forutsetning at museet er ship shape, og nå var det på høy tid å gjøre reparasjoner. Vi er glad for at våre budsjettkamerater ble med på å øremerke midlene i sin helhet ved bevilgningen av to millioner til Drammen Museum.

Les om alle 2019-budsjettseirene våre her!

Vil du bli med på å farge Drammen grønnere?