Fotocredit:

Vi gir naturen en million-oppussing i julegave!

En million kroner til restaurering og rewilding av naturen!

2. desember, 2018

Budsjettvedtak, verbalpunkt:

Det settes av kr. 1 mill. i 2019 til rewilding som en satsning på reetablering av biotoper i skog og langs lukkede og åpne vassdrag. Dette skal skje på eksisterende kommunale tomter i byen og skogen.

Denne typen midler er en sjeldenhet på kommunenivå i Norge og dette er en stor seier for alle som er glad i naturen. Nå blir det spennende å se hvilke prosjekter som vil bli prioritert. Vi kommer til å være aktive for å sikre at pengene blir brukt på tiltak som monner for å få større biologisk mangfold og føre større deler av naturen tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Les styremedlem Herman Ekle Lunds kronikk om tiltaket i Dagsavisen Fremtiden her

Les reportasje i Dagsavisen Fremtiden 11. desember her

Hva er rewilding? Les mer her.

Les om alle 2019-budsjettseirene våre her!

 

Vil du bli med på å farge Drammen grønnere?