De Grønnes skolegaranti

Vi vil jobbe for at:

  • Drammen har høyere lærertetthet enn minstenormen
  • Marienlyst skole og andre sentrumskoler utvides, og at Åskollen ungdomskole bygges
  • Alle grunnskoler får sosialfaglige medarbeidere, og at skolehelsetjenesten er tilstede minst tre dager i uka, med riktige ressurser tilpasset den enkelte skole
  • Skolehagene gjenetableres ved alle kommunale skoler
  • Alle grunnskoler har lærere med spesialkompetanse på musikk, kunst og formingsfag, og at det slik legges mer til rette for praktiske og estetiske fag