Stortingsvalget

Stortingslista for Stortingsvalget i Buskerud er klar!

Her kan du lese om kandidatene.

 

 

1. kandidat, Margit Fausko, Hemsedal

Margit er født og oppvokst på en økologisk melkegård i Hemsedal, og har en variert utdannelse innen friluftsliv, fornybar energi og bærekraftig matproduksjon. Hun er tidligere sentralstyremedlem av Grønn Ungdom, og har også vært aktiv i Alliansen ny landbrukspolitikk.

 

2. kandidat, Magnus Thun, Drammen

Magnus er oppvokst midt i byen på Drammens Museum. Han er i gang med en utdannelse innen statsvitenskap på Universitetet i Oslo, og har vært innehaver av en rekke roller i MDG på både lokalt og nasjonalt plan. De siste årene har han vært leder av De Grønne Glitrende som er MDG sitt regnbuenettverk. I kommunen er han medlem av hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.

 

3. kandidat, Cathrin Janøy, Drammen

Cathrin har en bachelor i teologi og bor med sine tre barn og mann i Drammen. Cathrin har vært folkevalgt for KrF i tildelingene Mjøndalen fra 2015, før hun i 2019 gikk over til MDG. Hun er nå MDG sin gruppeleder i Drammen, og er hovedutvalgsleder for Oppvekst og utdanning. Cathrin brenner særlig for barn og unges oppvekstvilkår. 

 

4, kandidat, Janicke Karin Solheim, Lier

Janicke bor i Lier med ektefelle og har re barn. Hun har er utdannet lektor med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Janicke har solid politisk erfaring, først fra SV i mange roller som folkevalgt og tillitsvalg. Etter valget i 2015 har hun vært gruppeleder og medlem i formannskapet for MDG i Lier kommune. Siden 2019 har hun vært vara i fylkestinget i Viken. Hun er faglig sterk på mange områder, deriblant oppvekst/skole, likestilling, sosialpolitikk og helse.

 

5. kandidat, Sigve Brouwer, Kongsberg

Sigve er en av våre ekte grønne veteraner og kaller seg barfotøkolog. Han vil ha et samfunn forankret i økologisk økonomi og ha som formål å dyrke potensialet for utvikling hos den enkelte og i fellesskapet. Han her blant annet vært aktiv i fagforeningsarbeid, og i lokalpolitikken der han nå er medlem i utvalg for helse og omsorg.

 

6. kandidat, Enid Josefine Berta, Hole

 

7. kandidat, Vegard Hustad, Øvre Eiker

 

8. kandidat, Camilla Bjørnbakken Langen, Lier

 

9. kandidat, Anna Erika Berta, Ringerike

 

10. kandidat, Kaja Høivold, Kongsberg

 

11. kandidat, Sindre Kristoffersen Olsen, Ringerike

 

12. kandidat, Christian Johnsrud, Lier

 

13. kandidat, Brit Eva Helgedal, Modum

 

14. kandidat, Lina Westermann, Nore og Uvdal