De Grønnes trafikantgaranti

Vi vil jobbe for at:

  • Det bygges en ny gang- og sykkelbro mellom Bragernes og Strømsø
  • Det blir sammenhengende gang- og sykkelforbindelser på tvers av hele den nye kommunen, slik at det er mulig å gå og sykle hele veien fra Steinberg til Brakerøya til Berger
  • Drammen får en helårs ekspressvei for sykkel fra Mjøndalen til Strømsø og fra Strømsø til Skoger via den gamle Vestfoldbanen når denne fraflyttes
  • Fotgjengere får flere snarveier
  • Alle kommunale arbeidsplasser blir sykkelvennlige, med sykkelparkering, ladeinfrastruktur til elsykler, og garderobe og dusjanlegg av høy kvalitet
  • Det lages flere sykkelstativer under tak, flere låsbare sykkelbokser og flere elsykkelparkeringsplasser i hele kommunen
  • Det etableres reparasjons- og vaskefasiliteter for sykkel ved sykkelparkeringsplasser
  • Bysykkelordningen styrkes og elektrifiseres, og utvides til Svelvik og Mjøndalen