Arrangementer

Vi disponerer et partilokale i Konnerudgata 34. Her holder vi politiske møter og debatter og sosiale treff og fester.

 

Vi arrangerer også ulike kurs, temakvelder, bruktmarkeder o.l. alt som fremmer og inspirerer til et grønt skifte, en grønn og bærekraftig livsstil og gode sosiale møteplasser for mennesker. Dette gjør vi i samarbeide med ulike aktører.

 

Arrangementene er åpen for alle – du trenger ikke være medlem av MDG

Har du et engasjement for en mer bærekraftig livsstil eller og det grønne skiftet og har en ide eller noe ønsker å arrangere noe ?    Ta kontakt med oss 🙂

Program høsten 2022

Fredag 19 august – søndag 21. august – Stand på Elvefestivalen

Lørdag 27. august kl 11-13 – Byttedag for stoff og garn, Åpent Bruktmarked og Grønn Kafè

Fredag 2.September kl 15.30-20:00 Velkommen til nye medlemmer med besøk av Une Bastholm

Onsdag 19.oktober kl 18-20 – Grønn Prat-Tema: Bærekraftig matproduksjon og matvareberedskap

 21.-27 .november – GRØNN UKE – Bruktmarked – Byttedager – Lag selv – Grønn vekst og sirkulærøkonomi

som en motvekt til Black Week og jaget etter forbruksvekst arrangerer vi Grønn Uke med fokus på gjenbruk, ombruk og reparasjon og overgangen til en sirkulærøkonomi

Onsdag 23. november – Grønn Prat -Tema: Forbruksvekst og sirkulærøkonomi – hvilke tiltak kan dra oss i retning av grønn vekst ?