Lokallaget

Fotocredit: Daniel Shay Lunt

Siden vinteren 2018 er vi det nye lokallaget for de tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, som utgjør den nye storkommunen Drammen. Vi er et av Buskeruds mest aktive lokallag med et høyt antall medlemmer og mye aktivitet.

 

Foto: Styret i Drammen MDG består av følgende: 

 

 

Nina Guzman Toft. Styreleder.

Foto: Daniel Shay Lunt

Epost: drammen@mdg.no
Telefon: 934 36 359

Nina bor på Solbergelva og jobber til daglig med kultur i Lier Kommune. Hun særlig interessert i klima og miljø, samt kulturpolitikk.

 

 

Kari Palm. Styremedlem

Foto: Daniel Shay Lunt

Kari bor på Bragernes og sitter som fast representant for MDG i blant annet kommunestyret, hovedutvalg for tekniske tjenester og i nærutvalget for Bragernes og Øren. Hun brenner særlig for at Drammen utvikles i en retning som tar hensyn til vår rike kulturhistorie og som bidrar til å skape en attraktiv by for næringslivet.

 

 

Besmir Sylkaj. Styremedlem

Foto: Daniel Shay Lunt

Besmir kommer fra Austad. Han er opptatt av oppvekst og skolepolitikk. Bekjempelse av barnefattigdomer en særlig viktig sak i Drammen.

 

 

Anders Liverud. Styremedlem

Foto: Daniel Shay Lunt

Anders bor på Strømsø, og har en rik erfaring fra blant annet arbeid i kommuneadministrasjonen i Asker og Drammen kommune. Han har også jobbet som minoritetsrådgiver og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Jobber nå som strategisk rådgiver for rådmannen i Drammen kommune.

 

 

Anne Hetland. 1. vara

Foto: Daniel Shay Lunt

Anne bor på Strømsø og jobber til daglig som kunster og lærer for visuell kunst på Lier Kulturskole. Hun er særlig interessert i bevaring av matjord og fiskeripolitikk.

 

 

Camilla Lunt Nordstrand. 2. vara

Foto: Daniel Shay Lunt

Camilla bor på Gulskogen. Hun er opptatt av å ta vare på natur, dyr og klima, og å få flere til å se
fordelene ved et plantebasert kosthold.