Lokallaget

Fotocredit: Daniel Shay Lunt

Drammen MDG er det største lokallaget i Buskerud valgkrets med over 200 medlemmer. Vi er en aktiv og engasjert gjeng i styret og ønsker alltid å komme i kontakt med nye medlemmer som vil være med å bidra i det politiske arbeidet.

 

Styret i Drammen MDG består av følgende: 

 

 

Nina Guzman Toft – lokallagsleder

Foto: Dan Uneken

Nina er billedkunstner og jobber som rådgiver innen kunst og kultur i Lier Kommune. Hun er gift, har to barn og bor på Solbergelva.

Nina er engasjert i klima og natur, steds- og byutvikling og kunst og kulturpolitikk.

 

 

Anders Liverud – nestleder

Foto: Dan Uneken

Anders jobber som strategisk rådgiver for rådmannen i Drammen kommune og bor i Nybyen med kone og tre barn.

 

 

Kari Palm – styremedlem

Foto: Daniel Shay Lunt

Kari bor på Bragernes og sitter som fast representant for MDG i blant annet kommunestyret, hovedutvalg for tekniske tjenester og i nærutvalget for Bragernes og Øren. Hun brenner særlig for at Drammen utvikles i en retning som tar hensyn til vår rike kulturhistorie og som bidrar til å skape en attraktiv by for næringslivet.

 

 

Halldis Sørby – styremedlem

Foto: Dan Uneken

Halldis er lærer på Svensedammen Ungdomsskole, er gift og bor på gård i Skoger og har 2 voksne barn.

Hun er opptatt av landbruk, jordvern, klima - og naturkrisen.

 

 

Anne Hetland – styremedlem

Foto: Dan Uneken

Anne har jobbet som lærer i visuelle kunstfag på Drammen og Lier kulturskole i mange år og har verksted på Drammens museum hvor hun jobber med grafikk og tekstil. Anne er gift og har tre voksne barn og bor på Strømsø.

Anne er opptatt av miljø, kultur og byutvikling.

 

 

Amalie – styremedlem

Foto: Dan Uneken

Amalie studerer medier og kommunikasjon ved Åssiden VGS og har sittet i styret i Grønn Ungdom Viken. Hun bor i Krokstadelva sammen med familien sin.

Amalie brenner særlig for bedre kollektivtrafikk, dyrevelferd og klima.

 

 

Adrian Selimi Lindberg – styremedlem

Foto: Dan Uneken

 

 

Kristin Viko Gaupset- 1.vara

Foto: Dan Uneken

Kristin bor på Gulskogen med mann og to barn. Hun jobber som rådgiver for Elektroforeningen.

Kristin er opptatt av naturens egenverdi, likestilling og arealpolitikk.

 

 

Espen Bunæs – 2. vara

Foto:

 

 

Jan Paulsen – 3.vara

Foto: Daniel Shay Lunt

Jan bor i Mjøndalen og er en ivrig syklist som er brennende opptatt av gode sykkelveier og rovdyrpolitikk

 

 

Camilla Lunt Nordstrand – 4.vara

Foto: Dan Uneken

Camilla er gift og bor på Gulskogen.

Hun er opptatt av dyrevern, klimavennlig mat, inkludering av alle, og flere lavterskel møteplasser og tilbud for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse.
Et godt og rimelig kollektivtilbud i hele kommunen er også noe hun er opptatt av.