Våre folk på rådhuset

I drammenspolitikken er vi representert i de fleste folkevalgte organer. Vi sitter i posisjon sammen med Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre.

I kommunen er vi representert gjennom:

 

 

 

 

 

Cathrin Janøy. Gruppeleder, hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning og medlem av kommunestyret.

Foto: Daniel Shay Lunt

E-post: pol.Cathrin.Janoy@drammen.kommune.no

Telefon: 916 56 133

 

 

Kari Palm. Medlem av kommunestyret, hovedutvalg for tekniske tjenester, eldrerådet og næringsrådet.

Foto: Daniel Shay Lunt

E-post: pol.Kari.Palm@drammen.kommune.no

Telefon: 905 26 638

 

 

Carl Emil Vogt. 1. vara til kommunestyret og 1. vara til hovedutvalg for oppvekst og utdanning.

E-post: Carl.emil.vogt@gmail.com

Telefon: 934 89 960

 

 

Haydar Øzbal. 2. vara til kommunestyret og medlem av hovedutvalg for kultur, idrett og fritid.

 

E-post: pol.haydar.ozbal@drammen.kommune.no

Telefon: 908 25 560

 

 

Tom Helgesen. 3. vara til kommunestyret og 1. vara til hovedutvalg for tekniske tjenester.

 

 

E-post: tohelge2@online.no

Telefon: 974 14 666

 

 

Magnus Thun. Medlem av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg.

Foto: Eirik Hæreid Marcussen

E-post: pol.magnus.thun@drammen.kommune.no

Telefon: 97650835