Våre folk på rådhuset

Drammen MDG sitter i kommunestyret i Drammen og i flere utvalg. Etter valget i 2023 sitter vi i opposisjon.

 

MDG sin kommunestyregruppe består av våre faste representanter og varaer til kommunestyret og andre utvalg. MDGs kommunestyregruppe har møter på mandager kl 19-21, ca. annenhver mandag eller etter behov.

Møtene er åpne for medlemmer i Drammen MDG. Medlemmer har ikke tale- eller stemmerett i møtene. Har du innspill til saker som kommer opp så send dem på epost til vår gruppeleder i forkant av møtet hvor saken skal behandles.

Her er oversikt over høstens møter. Alle møter finner sted i vårt partilokale i Konnerudgata 34. 

Med forbehold om endringer. 

  • Mandag 23.10 – saker til Kommunestyret konstituering del 2 24.10
  • Mandag 6.11 – saker til PSU, råd,Handlings og økonomiplan 2024-2027 (lagt fram fredag 3.11 av kommunedirektøren)
  • Mandag 20.11 – saker til hovedutvalg
  • Mandag 27.11 – saker til Formannskap 28.11 / HØP 24-27
  • Mandag 04.12 – saker til Kommunestyre 11.-12.des / HØP 24-27

Cathrin Janøy. Gruppeleder Drammen MDG, fast medlem i Formannskapet, medlem av kommunestyret, medlem i partssammensatt utvalg

Foto: Dan Uneken

E-post: pol.Cathrin.Janoy@drammen.kommune.no

Telefon: 916 56 133

Kari Palm. fast medlem i Kommunestyret, medlem i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, 1.vara Formannskapet og fast medlem Eldrerådet

Foto: Dan Uneken

E-post: pol.Kari.Palm@drammen.kommune.no

Telefon: 905 26 638

Lars Viko Gaupset 1.vara til Kommunestyret, og 1.vara til Kultur, Idrett, Friluftsliv og bymiljø, fast medlem i ATM rådet (Buskerudbyen)

E-post: larsgaupset@gmail.com

Anita Nesse Røisli 2.vara til Kommunestyret, fast medlem i Kontrollutvalget

E-post: anita.nroisli@gmail.com

Silje Sæther 3. vara til kommunestyret

foto: Dan Uneken

Carl Emil Vogt 4.vara til Kommunestyret, 3.vara Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Tom Helgesen 5. vara til kommunestyret

Marie Stenstadvold 2.vara Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

foto: Dan Uneken

Merete Andrea Risan Personlig vara for Anita Nesse Røisli i Kontrollutvalget

foto: Dan Uneken