Friluftsliv

6. juli, 2019

Vi mener at retten til friluftsliv er grunnleggende og at friluftsliv bør inn som en sentral del av all offentlig planlegging. MDG har gått inn nasjonalt for grunnlovsfesting av allemannsretten, og vi ønsker å styrke det samme prinsippet lokalt. Dersom alle skal forstå verdien av en levende natur, så er det avgjørende at alle også har reell nærhet og tilgjengelighet til marka og kysten. Derfor ønsker vi å styrke vedlikeholdet av turstiene, kyststiene og friluftsarealene i alle deler av marka/langs kysten, og bistå til å gjøre dem mer kjente. Vi heier på alle tiltak som bruker marka for å inkludere nye brukere. Vi anerkjenner DNT Drammen og Omegn og Drammen Friluftsforum som noen av kommunens viktigste partnere, og ønsker aktivt å støtte deres tilbud innenfor friluftsaktiviteter og drift av lokale hytter og rutenett. Gjennom samarbeid med slike aktører ønsker vi også å hjelpe skolene til å få friluftsliv inn i undervisningstilbudet i større grad.

Vi vil jobbe for å:

 • Løfte markedsføringen av dagens sti- og løypenettverk
 • Vurdere ytterligere tilrettelegging for kyststi langs kysten der hvor det ikke kommer i konflikt med verneinteresser
 • Prioritere vedlikehold og oppgradering av kommunale badeplasser
 • Etablere flere “labbeløyper” (turløyper i marka som blir preppet eller tråkket opp på vinteren så man kan gå tur til fots)
 • Sikre Drammen Friluftsforum driftsstøtte
 • Sikre gratis leirskole til alle skoleelever
 • Åpne flere «markaporter» og grøntdrag inn til marka, og oppgradere dem til lokale møteplasser/parkområder
 • Opprette stillinger som badevakter på de mest populære badestedene i kommunen
 • Gruslegge stien/veien opp Pukerudlinna, med et slitelag som gjør at bruken ikke går ut over sti/vegetasjon
 • Videreføre grusveien ovenfor E134 helt ned til eksisterende turvei ved Miletjern, som vil gi sammenhengende turvei/sykkelvei gjennom skogen fra Drammen til Mjøndalen
 • Legge til rette for organiserte elveturer innover fra Drammen med kano og kajakk og utleie av elbåter så kan folk reise på egenhånd
 • Oppgradere huset på Nerdammen-demninga
 • Bygge en ny hytte på Damslett
 • Utvikle Spiralen som et utendørs-/friluftsundervisningssted for skoleverket
 • Sikre vedlikehold av aktivitetsløypa i Kjøsterudjuvet
 • Etablere en brukervennlig og lett tilgjengelig “føremelding” på nett som gir daglige oppdateringer om føreforhold og prepareringsstatus for skiløypene i kommunens markaområder
 • Plassere ut flere avfallsbeholdere med egen beholder for panteflasker ved de populære utfartsstedene