Åpent folkemøte: Drammen Havn

Drammen Havn har gigantplaner for utvidelse av sin containerdrift, og planlegger å fylle ut Holmen med et areal tilsvarende 47 fotballbaner. Er det behov for denne aktiviteten? Hva gir en slik utfylling tilbake til byen økonomisk? Hva betyr det for oss som bor her? Og hva med det nye sykehuset som er planlagt vis-a-vis containerhavna? Skal Drammen være en containerby, en fjordby eller begge deler?

Velkommen til et folkemøte som belyser og problematiserer planene og hvor vi løfter blikket inn i fremtiden. Hva slags by skal Drammen være?

Arrangører: Miljøpartiet De Grønne Drammen, Tangen Vel, Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget, Natur og Ungdom Drammen, Drammensbiblioteket og Grønn Ungdom Buskerud

Sted

  • Drammensbiblioteket, scenen i andre etasje
  • Gratis inngang - kom tidlig for å få en god plass