Åpent folkemøte: Grønn byutvikling

Byutvikling og arkitektur i Drammen: Har langsiktige bærekraftsperspektiver og arkitekturkvalitet fått for lite oppmerksomhet?

Den siste tiden er det dokumentert at veksten Drammen har opplevd har stanset opp og stagnert. Mange av de positive grepene som er gjort i byutviklingen begynner også å bli gamle. Er byutviklingen i for stor grad overlatt til kommersielle utbyggere? Hvor går veien videre?

Det blir innledning ved to arkitekter og byutviklere, og deretter en debatt mellom Ståle Sørensen (Miljøpartiet De Grønne Drammen), Fredrik A. Haaning (Drammen Høyre) og Arve Vannebo (Drammen Arbeiderparti).

Sted og info

  • Drammensbiblioteket, scenen i andre etasje
  • Gratis inngang. Kom tidlig for en god plass