Grønn sommeravslutning

Sommerfest! Følg med på Facebook for mer info.