Valg 2023

Bli kjent med våre topp kandidater til lokalvalget 2023

 

1. kandidat Cathrin Janøy, Krokstadelva

 

Foto: Dan Uneken

Cathrin har sittet i kommunestyret for Drammen MDG siden 2019 og siden 2020 vært gruppeleder og hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning. Cathrin er gift og bor med mann og 3 barn på Krokstadelva.

Cathrin brenner for fremtiden til de neste generasjonene, gjennom å fokusere på å håndtere klimakrisen, samtidig som man skaper gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen vår.
Cathrin er en lagspiller og er flink til å spille andre gode. Hun har god kjennskap til Drammenspolitikken og er en aktiv politiker både i kommunestyresalen og lokalpressen

 

2. kandidat, Kari Palm, Bragernes

Foto: Dan Uneken

Kari har siden 2019 representert MDG i kommunestyret, eldrerådet og hovedutvalget for tekniske tjenester. I yrkeslivet har Kari jobbet i 40 år som IT-konsulent, i tillegg til å jobbe med markedsføring. Kari er pensjonert og bor på Bragernes med sin mann og har voksne barn og barnebarn.

Kari er en erfaren politiker med et hjerte for Drammen. Kari er opptatt av at Drammen skal føre en god næringspolitikk, og MDG skal stå opp for en menneskevennlig byutvikling som tar vare på uerstattelige kulturminnemiljøer. Gjennom sin rolle i eldrerådet har hun også kjempet for at kommunen skal bygge ut tilstrekkelig kapasitet i helse og omsorgssektoren.

 

3. kandidat, Lars Viko Gaupset, Gulskogen

Foto: Dan Uneken

Lars var partisekretær i MDG fra 2014-2019 og er nå ansatt som strategisk rådgiver i MDGs stortingsgruppe og har hatt en rekke verv i MDG Han bor på Gulskogen, er gift og har to barn.

Hans utdanningsbakgrunn er en bachelor i Internasjonale Studier og en mastergrad i freds- og konfliktstudier fra UiO. Han har jobbet som politisk rådgiver i NHO Viken.

Lars brenner for en fremtidsrettet næringspolitikk og ønsker å bidra til at Drammen evner å tiltrekke seg folk med kompetansen næringslivet vil trenge fremover. Kollektivtilbud og byutvikling er viktig i Drammen.
Lars er også 3. kandidat på MDG Buskeruds valgliste

 

4, kandidat, Anita Nesse Røisli, Strømsø

Anita meldte seg inn i MDG i 2022, hun har engasjert seg som frivillig for bl.a Røde kors og Greenpeace. Anita bor på Strømsø med samboer.

Anita er student ved Universitetet i Oslo, hvor hun studerer master i rettsvitenskap.
Anita brenner for å skape et grønnere fokus i politikken. Miljøvennlige valg må gjøres enklere og rimeligere, slik at det grønne blir normalen fremfor et kostbart alternativ. Anita ønsker et levende sentrum med bedre kulturtilbud, flere grøntarealer, styrket kollektivtilbud og bilfrie gågater.

 

5. kandidat, Marie Stenstadvold, Kobbervikdalen

Foto: Dan Uneken

Marie jobber som daglig leder for Drammen Røde kors, og har tidligere vært flyktningkoordinator i Svelvik kommune og har erfaring som frivillig i Palestinakomiteen og som internasjonal rådgiver i 4H. Marie bor på Rundtom med mann og to barn.

Marie har studert Midtøsten-studier med arabisk ved UiO.
Marie er opptatt av den menneskelige siden av miljøsaken og hvordan konsekvensene av valg vi tar i Norge i dag påvirker kloden og mennesker som bor langt unna nå og i fremtiden. Vi må sette mennesket og lokalsamfunnet på agendaen for å ta smarte valg for miljøet. Hun har et engasjement for mangfold og inkludering og er opptatt av at MDG i større grad skal lykkes med å nå ut med sitt budskap til det flerkulturelle Drammen.

6. kandidat, Ivar Hølaas (41), Åssiden

 

Foto: Dan Uneken

Ivar er ingeniør og jobber som salgsansvarlig for Johnson Controls med ansvar for markedene i Norge, Island og Danmark.

Ivar er opptatt av at vi må få til en byutvikling som skaper en kommune der folk ønsker å bo, samt at det tilbys gode tilbud innen barnehage og skole. I en region i vekst må man få til en utvikling som ivaretar behovet for grøntområder både innenfor og utenfor sentrum. Han vil jobbe for næringsliv og grønne arbeidsplasser og bedre kollektivtransport og veier.

7. kandidat, Silje Sæther (18) Strøtvedt

 

Foto: Dan Uneken

Silje går på Akademiet Heltberg VGS og har vært medlem av Grønn Ungdom i flere år og sitter i styret til GU Viken og har vært aktiv i Natur og Ungdom, NOHA og Fremtiden i våre hender. Silje bor med sin mor, lillebror, katt og hund på Toppenhaug.

Silje er brennende opptatt av dyrevelferd og naturvern, i tillegg til likeverd for alle uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, legning og funksjonsevne. Silje er veganer og opptatt av et plantebasert kosthold og vil bevare naturen i Drammen.

8. kandidat, Merete Andrea Risan

Foto: Daniel Shay Lunt

Merete er pensjonist, og bor på Tangen. Det er viktig for henne at historiske bygninger, særpregede gater og grønne bomiljøer bevares. Hun mener byutvikling må gjøres på en klok måte, og at skog og jorder må spares til rekreasjon og matproduksjon.

Merete brenner for lokaldemokratiet og frivilligheten, som bidrar til å gi innbyggerne bedre livskvalitet. Hun er også opptatt av at kommunen i større grad skal legge til rette for sårbare mennesker og de med psykiske utfordringer.

9. kandidat, Håkon Holm Solberg, Gulskogen

 

Foto: Dan Uneken

Håkon har en master i kybernetikk og robotikk ved NTNU og har studert automasjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Håkon jobber idag med som programvareutvikler hos Vistech. Håkon har vært medlem i MDG siden 2013, har vært lokallagsleder i Drammen og hatt en rekke andre verv i partiet.

10. kandidat, Halldis Christiansen Sørby, Skoger

 

Foto: Dan Uneken

Halldis har vært medlem i MDG fra 2020 og sitter i styret i Drammen MDG. Halldis er ungdomsskolelærer, er gift og har to voksne barn og bor i Skoger

Halldis er spesielt engasjert i landbruk, jordvern, klima - og naturkrisen. Hun synes det er viktig å få løst Drammens store trafikkproblemer, med mer satsning på kollektivtransport, og at vi må satse mer på fornybar energi, bl.a med tilskudd til solceller i private hjem.