Fotocredit:

Havna trenger ikke arealene!

Det er godt å se at protest virker og at Drammen Havn presses tilbake.

31. januar, 2019

Det er gledelig at Drammen Havn har blitt presset tilbake av fylkesmannen, miljøvernmyndigheter og naboer og nå trekker noen av de mest ambisiøse planene for utfylling tilbake, slik havnesjefen redegjør for i sitt innlegg i DT mandag 28.01.2019.,som tilsvar på mitt oppspark før folkemøtet vi arrangerte på stappfullt Drammensbibliotek denne uka.
Dette viser at protest fungerer og at nasjonale myndigheter heldigvis gjør jobben sin.

Det er havnas ambisjoner som er bakgrunn for ønskene om utfylling av fjorden med 47 fotballbaner grus og stein – ikke kommunens administrasjon, som havnesjefen på ufin måte dytter foran seg i sitt innlegg.
Sannheten er at Havnas planlagte utfylling ikke henger på greip. Hele Oslos fremtidige havn på Sydhavna med containerhavn, bilhavn, skrapmetall og andre herligheter er på 615 dekar. Dagens Holmen er på 575 dekar. Etter planlagt minstealternativ til utfylling vil Holmen være på 642 daa, maksimalt 902 dekar.
Altså: selv ved den minste utfylling i Drammen vil Holmen være mye større enn hele Oslos havn som har en kapasitet med fire ganger hva Drammen havn bedriver.

Hvorfor kan Drammen havn sjalte og valte med arealer, mens Oslo havn klarer å drive mye mer effektivt på et mye mindre areal?

Havnesjefen snakker ikke sant i sitt tilsvar til mitt innlegg. Når det gjelder transport fra båt til jernbane: i dag fraktes 40 prosent av bilene fra havna på jernbane. I 2036 er planene å fortsatt å transportere 40 prosent gods på jernbane. Økningen av antall biler over havna i samme periode er nokså marginal.
Det man øker er derimot antall containere.
I dag går 5 prosent av containerne videre med tog. I 2036 er det planlagt at 25 prosent av containerne går med tog. Dette er ikke ambisiøse planer om å få gods over på bane. Tvert imot. Det er puslete.

Havnesjefen jubler for at papirmasse fra Ranheim få kilometer fra Trondheim havn velger å sende godset sitt gjennom hele Norge for å skipe det ut i Drammen istedenfor at det sendes direkte til Trondheim hvor det sendes med båt. Samtidig hevder han at Drammen er en lokal havn. Drammen Havns planer er åpenbart å øke godsmengden og ta gods fra hele landet og fra andre lokale havner. Er dette det vi ønsker oss for Drammen? Det er det befolkningen i Drammen må ta stilling til. Ikke for eller imot havn, men rett og slett om Drammen havn skal bli større enn Oslo havn i areal og om vi skal ta imot gods fra hele landet.

Havnesjefens planer vil båndlegge store deler av byen med tungtransport i årtier fremover og hindre byutviklingen. Drammen vil bli et veikryss for Havna. Utskiping av trepellets fra Moelven som havnesjefen bejubler vil foregå med lastebiler gjennom byen.
Det er også underlig å presentere det som en gladsak at godset som er ment for store terminaler på Alnabru, Romerike og Vestby sendes ad omveier om Drammen havn og deretter med lastebil gjennom Oslo – istedenfor rett til Oslo havn hvor det er ledig kapasitet.
Gods over Oslo havn går nemlig ”rett inn i tunellen”, og fraktes få kilometer til Alnabru eller direkte til lagre i Oslogryta. Omveien om Drammen er ikke hensiktsmessig.

Vi i De Grønne er ikke imot en lokal havn, og vi vil heller ikke legge ned bilhavna. Vi synes det er greit at varer til Kid og Aass bryggeri lastes over Drammen havn.

Vi protesterer derimot på havnas gigantomani og planer om en stor containerhavn som skal serve store deler av Norge. Det er ikke behov for en slik stor havn, og vi mener beliggenheten i Drammen – midt i en by – er lite egnet og vil få negative konsekvenser for øvrig næringsliv og trafikkavviklingen.

Andre byer flytter havna ut av byen, i Drammen flytter vi den inn i byen.