Fotocredit: Eirik Hæreid Marcussen

Klimakampen er kampen for fred og mat

24. mars, 2021

Hvordan startet ditt engasjement? Det grønne engasjement mitt begynte å spire
for mange år siden, i hemsedalsfjella. Først med en stor glede over blomster, bekker,
dyr og årstidene – særlig våren. Sommere med seterdrift og enkelt, tradisjonelt friluftsliv
ga meg også mye. Senere lærte jeg mer om vår påvirkning på natur og klima, hvordan
matsikkerheten blir truet og hvordan verden blir mer urettferdig av klimaendringer.

 

Påvirkes engasjementet av å være odelsjente? Ja! Når du står tett på
matproduksjonen vet du hvor utrolig mye været har å si. Tørkesommeren 2018
er et eksempel der jeg tok alvoret av klimakrisa dypt inn over meg. Ved en brunsvidd
kornåker i Østfold innså jeg plutselig at noen sannsynligvis kom til å sulte i hjel på
grunn av dette. At mens avlingene over hele kontinentet sviktet, ville vi ha råd kjøpe
oss ut av problemet på bekostning av verdens fattige. Regnet kom ikke før i
august det året. Det gikk inn på meg.

 

Bekymrer ungdommen i dag seg for framtida? Det er nok forskjellig hvordan
vi unge forholder oss til klimakrisa. Jeg er i utgangspunktet en livsglad type og klarer
å distansere meg fra alvoret mesteparten av tiden. Jeg liker å lære om hva slags endring
vi faktisk kan få til! Samtidig ser jeg, som andre unge, at sanden i timeglasset begynner
å renne ut, og vi er utålmodige.

 

Men hvorfor gå inn i politikken? Godt spørsmål! Hvorfor ikke heller dyrke jorda,
starte biogassanlegg eller utdanne meg som elfly-ingeniør? At jeg likevel peiler meg inn
mot nasjonalpolitikken er helt bevisst. Jeg vil være der jeg kan bidra mest til å redde verden,
og selv om det er mange måter å bidra på, er det Stortinget som kan endre de store
strukturene, slik som i oljepolitikken.

 

Hvilken rolle vil du ta i rikspolitikken? Stortinget har ingen
klimaengasjerte budeier. Jeg vil gjerne bli den første!

 

Hvorfor valgte du MDG? Vi har bare én klode, og den må vi dele på. Jeg har alltid følt
at politikken må legge planetens tålegrenser til grunn for all samfunnsutvikling. Lykke må
dessuten være den politiske ledestjerna, heller enn økt materielt forbruk. Dette har alltid
vært min grunnholdning, og er som en kortversjon av MDG sitt prinsipprogram.
Det var en glede da jeg oppdaget MDG, jeg følte meg hjemme med én gang.

 

Hva betyr en slik grønn politikk for Buskerud? Vi må klare å skape verdier innenfor
tålegrensene til natur og klima. Det stiller krav til kunnskap, samarbeid og nye løsninger.
I stedet for utbygging av nye hyttefelt, kan vi satse på utvikling av den hytteturismen
vi allerede har. I stedet for større og mer sentraliserte gårder, kan vi gi bonden rom
til et kvalitetsjordbruk som gir større matmangfold og mer fellesgoder. Sånn kan vi tenke
over hele fjøla i Buskerud. Det finnes tusenvis av muligheter til å skape mer av mindre.

Dette intervjuet er en del av vårt første nyhetsbrev som deles ut over hele Buskerud i disse dager.