Vårt politiske program 2019-2023

Dette skal vi jobbe for de neste fire årene.

21. mars, 2019

Klikk her for å lese kortversjonen av programmet

Klikk her for å laste ned det fullstendige programmet

Det er ikke mange som er mer glad i stedet de kommer fra enn oss her i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Den nye kommunen blir en sammensmeltning av over 100 000 stolte drammensere, svelvikinger og eikværinger. All kompetanse, næringsliv, kulturtilbud, naturmangfold og frivillighet som nå blir en del av samme sted gir en unik mulighet til å lage noe nytt som var enda bedre enn det gamle.

Miljøpartiet de Grønne har klare visjoner for hvordan vi kan ta i bruk denne muligheten til å skape et nytt og grønnere Drammen.

Vi vil skape:

  • En kommune som går foran i klima- og miljøarbeid
  • En kommune som syder av liv
  • En kommune som bevarer og skaper
  • En kommune for alle – fra Steinberg til Brakerøya til Berger

Klikk her for å lese kortversjonen av programmet

Klikk her for å laste ned det fullstendige programmet