Fotocredit:

Støtte til ladepunkter i boligselskaper!

Boligselskaper i Drammen kan få støtte til etablering av ladepunkter for el-bil!

3. desember, 2018

I budsjettet for 2018 fikk vi forhandlet fram en splitter ny støtteordning som gjør at borettslag, sameier og andre boligselskaper kan søke om støtte for å etablere ladepunkter for el-biler. Det var i utgangspunkt satt av 500 000,- i hhv 2018 og 2019, men ordningen ble så populær at summen ble økt til én million i 2018!

Det er ny søknadsfrist 01. mars 2019, og vi håper at alle styrer i kommunens boligselskaper (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke) benytter seg av denne flotte muligheten til å tilrettelegge for grønne kjøretøyer til sine beboere.

Les om kriteriene for ordningen og øvrig info ved å klikke her

Gå rett til søknadsskjemaet ved å klikke her