Fotocredit: Thomas Innstø

Tollbugata åpnes opp for mennesker og miljø!

Nå stenges nederste del av Tollbugata for biltrafikk – og åpnes opp for mennesker og miljø!

25. juni, 2019

I fjor vår vedtok flertallet i formannskapet at det skulle gjøres et prøveprosjekt med å åpne opp for uteservering og beplantning i nederste del av Tollbugata (mellom Blichs gate og Strømsø Torg). Prosjektet ble en kjempesuksess sommeren 2018, hvor tusenvis av glade mennesker erstattet biltrafikk.
Rett før sommerferien fikk vi nå kjempet gjennom i fylkestinget at denne delen av gata skal stenges permanent for biltrafikk! Dette er en stor seier for alle som ønsker at sentrum skal være for mennesker, miljø og gode opplevelser.

– Prøveprosjektet var en stor suksess, og bystyret i Drammen konkluderte i vår med at dette var en fin ordning som man gjerne så for seg at blir varig. Derfor er det en glede at vi nå også fikk med fylkestinget på å gjøre denne endringen permanent, jubler Ståle Sørensen, som foruten å være gruppeleder for MDG i Drammen bystyre også er fylkestingsrepresentant og nestleder i hovedutvalg for samferdsel. Han understreker også at arbeidet med Tollbugata ikke er ferdig, og at det på sikt bør bevilges penger til en oppgradering slik at det fremstår som en helhetlig gågate – for eksempel med brustein slik som på Strømsø Torg.

I budsjettet for 2019 i Drammen fikk vi vedtatt et forslag om å vurdere å åpne enda flere gater for økt bokvalitet, lek og sentrumstrivsel. Dette skal vi kjempe hardt for å fullføre!

– Sentrumsområdene blir triveligere når de tilrettelegges for kultur- og utelivsopplevelser, arealer som innbyr til lek og avslapning og ikke minst naturskjønn beplantning. Dette er framtidens Drammen. Sentrum tilhører mennesker og miljø, ikke biler, sier Sørensen.