Vi har malt nye Drammen grønn!

Nye Drammen skal bli en grønnere og mer sosialt rettferdig kommune!

27. september, 2019

Etter det fantastiske valgresultatet vårt her i Drammen har vi de siste ukene sittet i forhandlinger med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Venstre. Først med mål om å fordele posisjoner, og deretter for å lage en politisk plattform. Endelig er vi i mål!

Politikk

Plattformen til flertallspartiene heter «En grønnere og mer sosialt rettferdig kommune» og er fylt med god politikk som underbygger dette!

Vi er særlig glad for følgende gjennomslag:

  • Drammen kommune skal oppfylle Parisavtalen. Det lages en egen klimakomité som ledes av MDG.
  • Kommunen skal ha et absolutt jordvern, og ta ut prosjekter av kommuneplanen som er lagt på dyrkbar mark.
  • Vi skal gjennomføre sykkelplanen, med ambisjoner om 20% sykkelandel.
  • Drammen skal legge til rette for kollektivtrafikk og buss til Spiraltoppen.
  • Kommunen skal ha en restriktiv utbyggingspolitikk der bygg med vernestatus bevares.
  • Vi skal ha et kulturbudsjett som vokser utover lønns- og kostnadsvekst hvert år.
  • Tilfartsvei vest del 2 skrotes.

…og mye mer! Klikk her for å lese hele den politiske plattformen (PDF)

Nå gleder vi oss til å starte arbeidet fra og med konstituering av det nye kommunestyret 8. oktober. Vi lover å gjøre alt vi kan for å male Drammen grønn de neste fire årene!