Vi har malt nye Drammen grønn!

Nye Drammen skal bli en grønnere og mer sosialt rettferdig kommune!

27. september, 2019

Etter det fantastiske valgresultatet vårt her i Drammen har vi de siste ukene sittet i forhandlinger med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Venstre. Først med mål om å fordele posisjoner, og deretter for å lage en politisk plattform. Endelig er vi i mål!

Politikk

Plattformen til flertallspartiene heter «En grønnere og mer sosialt rettferdig kommune» og er fylt med god politikk som underbygger dette!

Vi er særlig glad for følgende gjennomslag:

 • Drammen kommune skal oppfylle Parisavtalen. Det lages en egen klimakomité som ledes av MDG.
 • Kommunen skal ha et absolutt jordvern, og ta ut prosjekter av kommuneplanen som er lagt på dyrkbar mark.
 • Vi skal gjennomføre sykkelplanen, med ambisjoner om 20% sykkelandel.
 • Drammen skal legge til rette for kollektivtrafikk og buss til Spiraltoppen.
 • Kommunen skal ha en restriktiv utbyggingspolitikk der bygg med vernestatus bevares.
 • Vi skal ha et kulturbudsjett som vokser utover lønns- og kostnadsvekst hvert år.
 • Tilfartsvei vest del 2 skrotes.

…og mye mer! Klikk her for å lese hele den politiske plattformen (PDF)

Nå gleder vi oss til å starte arbeidet fra og med konstituering av det nye kommunestyret 8. oktober. Vi lover å gjøre alt vi kan for å male Drammen grønn de neste fire årene!

Posisjoner

Følgende personer ble valgt inn som faste representanter i det nye kommunestyret:

 • Ståle Sørensen, Rose Jahanfarah, Cathrin Janøy, Herman Ekle Lund og Kari Palm

Vi har forhandlet fram følgende hovedposisjoner:

 • Varaordfører: Ståle Sørensen
 • Formannskapet: Ståle Sørensen og Rose Jahanfarah
 • Leder for Hovedutvalg for oppvekst og utdanning: Cathrin Janøy
 • Nestleder for Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet: Herman Ekle Lund
 • Medlem i Hovedutvalg for tekniske tjenester: Kari Palm
 • Medlem i Hovedutvalg for helse og omsorg: Gro Nebell Aronsen
 • Leder av den nyopprettede klimakomiteen: Ståle Sørensen