Fotocredit: MDG

Gjennomslag i Steinberg-saken!

Vår interpellasjon om å legge jernbanen mellom Mjøndalen og Hokksund på pilarer eller i tunnel ble vedtatt og sendt videre til rådmannen, med videre prosess mot departement / Bane Nor!

20. juni, 2018

Steinberg-saken har vært ei skikkelig floke over lang tid, og langt på vei splittet lokalsamfunnet i to. Skal vi beholde dagens linje og stasjon – men ødelegge et lokalsamfunn av doblet godstrafikk – eller legge den i Bane Nors foreslåtte trasé – og spise av masse dyrka mark? Ingen av alternativene var gode, og vi har kokt hodene lenge for å komme opp med flere alternativer. Det gjorde vi til slutt, og leverte denne interpellasjonen (klikk her for å laste ned) til vårens siste kommunestyremøte i Nedre Eiker. Vi hadde også dette leserinnlegget på trykk om saken og gruppeleder Anne Sørensen ble portrettert på følgende vis om det samme.

Vårt forslag er: kan vi i stedet for legge jernbanen på pilarer eller i tunnel – og samtidig ivareta reisehastighet, samt redde matjorda, og løse konflikten i lokalsamfunnet?

Vi var forberedt på latterliggjøring og avvisning – i stedet for valgte ordføreren kontant å sende saken videre til rådmannen med dette svaret og ba om å få utarbeidet en sak! Se svaret her

Den kommer opp i første kommunestyremøte over sommeren, med vurdering om dette skal spilles inn til Samferdselsdepartementet eller Bane Nor.

Nok en seier for MDG Drammen, Nedre Eiker og Svelvik før sommeren! Men denne var ekstra viktig. Den handler om å ta ansvar for matjorda og livsgrunnlaget vårt. Nå kan vi ta sommerferie med god samvittighet!