Fotocredit: MDG

State of the union – en sommerhilsen fra oss!

For et politisk halvår for oss i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik MDG! Les om noen av vårens høydepunkter her.

8. juli, 2018

Etter at vi gikk inn i borgerlig budsjettsamarbeid i vinter har vi fått stort politisk gjennomslag, og Drammen opplever starten på et grønt skifte som vi ikke har sett siden Drammenselva ble rensa på 90-tallet. På andre siden av grensa til Nedre Eiker har det også blitt jobbet knallbra fra opposisjon. Her er noen høydepunkter fra det siste halvåret for MDG Drammen, Nedre Eiker og Svelvik:

 • Tog på pilarer! Steinberg-saken har vært en hodepine og splittende for hele Eiker, men før sommeren klekket vi ut et alternativt forslag om å bygge jernbanestrekningen på pilarer. Dette ivaretar Bane Nors intensjon om å kutte ned reisetiden, sparer veldig mye dyrka mark, og muliggjør til og med å beholde dagens jernbane fra Hokksund som en lokalrute slik at Steinberg også beholder stasjonen sin. Vår interpellasjon ble sendt videre til utredning av ordføreren og forslaget har fått mye skryt fra alle partier. De foreløpige uttalelsene vi har mottatt eksternt synliggjør også at prosjektet faktisk kan bli rimeligere enn å bygge langs bakken. Vi forfølger naturligvis saken for full maskin utover høsten!
 • Solcellesatsning! Det store og mest omtalte prosjektet var at Åssiden Videregående blir bekledd med solcelleanlegg, men totalt fikk vi vedtatt å bruke 6 millioner kroner til solceller på kommunale bygg i løpet av de neste to årene. Det er også verdt å følge det innovative solcelleprosjektet på Fjell skole med argusøynene i tiden som kommer.
 • Støtteordning til etablering av ladepunkter i boligselskaper. Dette fikk vi også økt med ytterligere 500 000,- årlig før sommeren.
 • Dobling av satsningen på sykkelveier., herunder å avsette 3,0 millioner pr. år i 2018 og 2019 til videre utbygging av gang- og sykkelveinettet. Det tar litt tid før befolkningen vil merke dette i praksis, men når det først er etablert så vil framkommeligheten i kommunen vår for syklister bli dramatisk forbedret.
 • Én million ekstra til Kulturskolen! Dette var en av våre største seire i 1. tertialrapport.
 • Gummigranulat på vei ut av kunstgressbanene. Dette har vært en av sakene vi har jobbet mest med denne perioden. Vi er ikke helt i mål, men vi tar det vi har fått til foreløpig som en 90% seier (bla vedtak på å tilbakeføre 1,5 millioner av frigjorte midler til utskifting av dekke på kunstgressbane fra 2019 til 2018), og gir oss ikke før alle nye kunstgressbaner i Drammen bygges uten gummigranulatdekke.
 • Knockout i Kulturplanen for 2018-2021! Som vi har skrevet om tidligere fikk vi fullstendig eller delvis gjennomslag for hele 14 forslag i kommunens nye kulturplan. Noen av høydepunktene var Pride-parade, første spadetak i arbeidet for storkonserter i Drammen, kulturskoler i bydelene, jazzfestival på eldresenter, økt arrangørsatsning mm.
 • Masse gjennomslag i ny parkeringsstrategi, som skal ut på høring.
 • Kommunen tar over all snøbrøyting. Sist vinter var det nesten umulig å gå tur langs veiene i Drammen, grunnet elendig brøyting av gang- og sykkelfelt. Vi fikk gjennomslag for at kommunen tar over dette ansvaret og kontrollen selv.
 • Legge ned bensinstasjoner i bykjernen og bruke dem til mer sentrumsvennlige tiltak. Rådmannen skal legge fram en sak som beskriver byutviklingspotensialet til bensinstasjonene i sentrum. Dette fikk for øvrig Fremskrittspartiet til å eksplodere og avlegge det udødelige sitatet (rettet mot Høyres ordfører): «Det er ikke deg som styrer byen, ordfører, det er Ståle Sørensen!» 🙂
 • Rådmannen skal legge fram en sak som viser hvilke gater sentralt i Drammen som enklest kan omdannes til gågater.
 • Rådmannen skal legge fram en sak i neste økonomiplan til Skulpturkommunen Drammen – 10 kunstverk på 10 år, med bevilgning på en fast årlig sum til kunstverk i den nye storkommunen.
 • På fylkesnivå ble det vedtatt fem millioner i året ekstra de neste fire årene til Brakar. Dagens pris på Ungdomskortet ble også beholdt.
 • Buskerudbypakke 2 ble vedtatt. Vi er glade for at pakka kom i mål, men ser samtidig på det som et videre forhandlingsgrunnlag, hvor vi naturligvis kommer til å stå på maksimalt for å få grønnest mulig profil på den endelige pakka.

Utfordringene står i kø i kommende periode, med kampen mot Drammen Havns monstercontainerutbygging som en av de viktigste kampsakene. Men vi velger å avslutte før ferien på en positiv tone – og ønsker alle grønne venner god sommer!